fbpx
Kategórie
Slovenčina

Kontakt

SRSmedilux

Pri majeri 4
831 07 Bratislava
Slovensko

Kontakt:

Tel: +421 2 32661800

E-mail: sales@SRSmedilux.com

IČO: 44520433

IČ DPH: SK2022726629

Bankové spojenie:

IBAN: SK68 7500 0000 0040 0770 2329
BIC / SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu: 4007702329/7500

Názov účtu: SRS Group s.r.o.

Názov banky: Československá obchodná banka, a.s

Adresa banky: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovensko